SESSION OF INTERAGENCY COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FOR OVERSIGHT OVER THE EXECUTION OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDGMENTS (ECTHR) WAS HELD

On February 13 Deputy Prime Minister Mr. Mher Grigoryan chaired the plenary session of the Interagency Commission coordinating the implementation of the international obligations assumed by the European Convention on Human Rights, established by the Decision of the Prime Minister N1443-A of December 17, 2021. Representatives from the judiciary and legislator bodies were also present […]

Read More »

Միջազգային քրեական դատարանում տեղի է ունեցել Հայաստանի՝ Հռոմի ստատուտը 124-րդ ստորագրող երկրի, անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառումը:

2024 թվականի փետրվարի 8-ին Միջազգային քրեական դատարանում տեղի է ունեցել Հայաստանի` Հռոմի ստատուտը 124-րդ ստորագրող երկրի, անդամակցությանը նվիրված պաշտոնական միջոցառումը: Հիշեցնենք, որ 2024 թվականի փետրվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ուժի մեջ է մտեկ Միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի Կանոնադրությունը: Հայաստանը ստորագրել է Հռոմի Կանոնադրությունը 1999 թվականին և վավերացրել այն 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին: Հիմք ընդունելով Հռոմի […]

Read More »

International Court of Justice rendered an order

On 17 November 2023, the International Court of Justice rendered its order on the 5th request for provisional measures filed by the Republic of Armenia in the case brought against the Republic of Azerbaijan under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), by granting Armenia’s requests. As a reminder, […]

Read More »

On August 21 Yeghishe Kirakosyan submitted to the International Court of Justice the Written Statement of Observations and Submissions on Preliminary Objections of Azerbaijan

Today the Representative of the Republic of Armenia on International Legal Matters Yeghishe Kirakosyan submitted to the International Court of Justice (ICJ) the Written Statement of Observations and Submissions on Preliminary Objections of Azerbaijan with respect to the Memorial of Armenia in the case concerning Application of the International Convention on the Elimination of All […]

Read More »

A workshop on reopening of criminal cases at the domestic level following ECtHR judgments and decisions was held

Council of Europe organised a workshop on reopening of criminal cases following ECtHR judgments and decisions on 27 July in Yerevan. This was an important initiative aimed at facilitating the discussion on reopening of cases at national level in case of unilateral declaration or friendly settlement. With the participation of 35 stakeholders, including judges and […]

Read More »

European Court of Human Rights reminded the parties that the interim measure indicated to the Government of Azerbaijan on 21 December 2022 is still in force

On July 12 the European Court of Human Rights upon the request of the Armenian Government to order Azerbaijan to remove all impediment to traffic along the Lachin Corridor, reminded the parties that the interim measure indicated to the Government of Azerbaijan on 21 December 2022 is still in force. Thus the European Court of […]

Read More »

Council of Europe launched a new Project to support effective execution of the judgments of the European Court of Human Rights in Armenia

The launching event organised on 28 April in Yerevan, marked the official start of the Project “Support to the effective execution of the judgments of the European Court of Human Rights in Armenia”, that is funded by Human Rights Trust Fund and implemented under the Council of Europe Action Plan for Armenia for 2023-2026. The […]

Read More »

Sign In

Don't have an account?