Գանին ընդդեմ Իսպանիայի

19 Փետրվարի, 2013
61800/08 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի:Արդարացի դատաքննության իրավունքի՝ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի և 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի խախտում չի ճանաչվել (հոդված 6՝ քրեական դատավարություն, հոդված 6-ի 1-ին ենթակետ՝ արդարացի դատաքննություն) (հոդված 6՝ արդարացի դատաքննության իրավունք, հոդված 6-ի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննություն):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: