Գործողությունների ծրագրեր, հաշվետվություններ

Աշոտ Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 34334/04, վերջնական է՝ 15 սեպտեմբերի 2010թ.)
Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 8088/05, վերջնական է ՝10 հուլիսի 2012թ.)
Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ44068/07, վերջնական է՝ 20 մարտի 2012թ.)
Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ 22491/08, վերջնական է՝ 2 հունվարի 2013թ.)
Վիրաբյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 40094/05, վերջնական է՝ 02 հունվարի 2013թ.)
Դոմազյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 22558/07, վերջնական է՝ 25 մայիսի 2016թ.)
Ավաքեմյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 39563/09, վերջնական է ՝ 30 մարտի 2017թ.)
Զալյանը և այլք ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատներ թիվ 36894/04 և 3521/07, վերջնական է՝ 17 հունիսի 2016թ.)
Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի (գանգատ թիվ՝ 11275/07, վերջնական է՝ 24 փետրվարի 2017թ.)
Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի խմբի գործեր (գանգատ թիվ 62356/09, վերջնական է ՝ 30 հունիսի 2016թ.)
Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: