Հայաստանի վերաբերյալ վճիռներ և որոշումներ

Մուսեյանն ընդդեմ Հայաստանի

04 Հուլիսի, 2024
1106/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

Ա.Պ. ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունիս, 2024
58737/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 3-րդ, 8-րդ և 13-րդ հոդվածների խախտում

Վարյանն ընդդեմ Հայաստանի

04 Հունիս, 2024
48998/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 2-րդ (նյութական և ընթացակարգային բաղադրիչների) և 13-րդ հոդվածների խախտում

Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Մարտի, 2024
16480/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում

Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Մարտի, 2024
37712/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում

«Ռոսգոստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

07 Մարտի, 2024
24367/20 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

Դ. Ս. ընդդեմ Հայաստանի

15 Փետրվարի, 2024
82348/17 Դատարան (Հինգերորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խախտում: Արդարացի փոխհատուցում 3500 եվրո:

Համզայանն ընդդեմ Հայաստանի

06 Փետրվարի, 2024
43082/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է 9-րդ հոդվածի խախտում:

Թ.Ա. ընդդեմ Հայաստանի

06 Փետրվարի, 2024
2648/22 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի խախտում

Մարգարյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունվարի, 2024
26674/18 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: