Հայաստանի վերաբերյալ վճիռներ և որոշումներ

Հովհաննիսյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Մարտի, 2024
16480/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում

Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Մարտի, 2024
37712/13 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում

«Ռոսգոստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

07 Մարտի, 2024
24367/20 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Հանվել է քննվող գանգատների ցուցակից:

Դ. Ս. ընդդեմ Հայաստանի

15 Փետրվարի, 2024
82348/17 Դատարան (Հինգերորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ մասի խախտում: Արդարացի փոխհատուցում 3500 եվրո:

Համզյանն ընդդեմ Հայաստանի

06 Փետրվարի, 2024
43082/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է 9-րդ հոդվածի խախտում:

Թ.Ա. ընդդեմ Հայաստանի

06 Փետրվարի, 2024
2648/22 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի խախտում

Մարգարյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունվարի, 2024
26674/18 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

Հարությունյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունվարի, 2024
3948/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Գանգատը ճանաչվել է անընդունելի:

Եդիգարյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունվարի, 2024
56126/17 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում:

Արդարացի փոխհատուցումը 4250 եվրո:

Լորեցյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հունվարի, 2024
21702/22 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի խախտում:

Արդարացի փոխհատուցում 2250 եվրո

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: