Լոյզուն և այլոք ընդդեմ Թուրքիայի

22 Սեպտեմբերի, 2009
16682/90 Դատարան (Չորրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում, որոշ դիմումատուների մասով՝ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի խախտում, որոշ դիմումատուների մասով Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի խախտում չի ճանաչվել:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: