Պողոսյանը և Բաղդասարյանն ընդդեմ Հայաստանի

12 Հունիս, 2012
22999/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի խախտում (իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունք): Կոնվենցիայի թիվ 7 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի խախտում (փոխհատուցումը սխալ դատապարտման համար):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: