Սարգսյանն ընդդեմ Ադրբեջանի (ըստ էության քննություն)

16 Հունիս, 2015
40167/06 Դատարան (Մեծ Պալատ) Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության, խախտում, 8-րդ հոդվածի` անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում, 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: