Ալիխանյանը և Մելիքսեթյանն ընդդեմ Հայաստանի

14 Մարտի, 2019
4168/10 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: