Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

12 Ապրիլի, 2015
22343/08 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (հոդված 6՝ քաղաքացիական դատավարություն, հոդված 6, կետ 1՝ արդար դատաքննություն): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի` սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (թիվ 1 Արձանագրություն, հոդված 1, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: