Անտոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

10 Հունվարի, 2012
3946/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Նախնական առարկությունները միացվել են գործի ըստ էության քննությանը և մերժվել (35-րդ հոդված, 1-ին կետ` իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառումը): Գանգատի մյուս` Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածով ամրագրված` սեփականության իրավունքի պաշտպանության (Արձանագրություն 1, հոդված 1, §1), մասը մերժվել է, ոչ նյութական վնասի չափը` սահմանվել:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: