Ասատրյանն ընդդեմ Հայաստանի

02 Մայիսի, 2018
3571/09 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի զուգակցմամբ (6-րդ հոդված — քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդար դատաքննություն), (6-րդ հոդված՝ արդար դատաքննության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: