Աշոտ Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի

11 Հոկտեմբերի, 2022
35814/14 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Արձանագրվել է 2-րդ հոդվածի նյութական և ընթացակարգային բաղադրիչների խախտում։ Որպես արդարացի փոխհատուցում Եվրոպական դատարանը դիմումատուին շնորհել է 35,000 եվրո՝ որպես ոչ նյութական վնասի հատուցում, ինչպես նաև 2,500 եվրո՝ ծախսերի և ծախքերի համար։

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: