Աշուղյանն ընդդեմ Հայաստանի

17 Հուլիսի, 2008
33268/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 3-րս կետի «բ»ենթակետի, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 11-րդ հոդվածի խախտում: Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: