Այվազյանն ընդդեմ Հայաստանի

18 Հոկտեմբերի, 2018
46245/08 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք, հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: