Բաղդասարյանը և Զարիկյանցն ընդդեմ Հայաստանի

13 Նոյեմբերի, 2014
43242/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածով սահմանված սեփականության պաշտպանության իրավունքի խախտում (Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի առաջին պարբերություն` սեփականությունից զրկում)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: