Չապ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

18 Մայիսի, 2017
15485/09 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի զուգակցմամբ (6-րդ հոդված — Վարչական դատավարություն, քրեական դատավարություն, (6-րդ հոդված՝ արդար դատաքննություն. վարչական դատավարություն, քրեական դատավարություն: 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ՝ վկաների հարցաքննութուն, դատաքննությանը վկաների ներկայության ապահովում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: