Դավթյանն ընդդեմ Հայաստանի

31 Մարտի, 2015
29736/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգման արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: