Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի

10 Ապրիլի, 2012
8088/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի հետ համակցությամբ (արդար դատաքննության իրավունք) խախտում չի ճանաչվել (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-ին կետի  «գ» ենթակետ` իրավական օգնության ապահովում)): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում` արդար դատաքննության իրավունք (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն) (6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ` վկաներին հարցաքննություն, 6-րդ հոդված` արդար դատաքննության): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է (հոդված 41` պատճառահետևանքային կապ, նյութական վնաս, արդարացի փոխհատուցում), սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում (հոդված 41` ոչ նյութական վնաս, արդարացի փոխհատուցում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: