Գալստյանն ընդդեմ Հայաստանի

15 Նոյեմբերի, 2007
26986/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Նախնական առարկությունն առ այն, որ իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցները չեն սպառվել, մերժվել է: Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում չի ճանաչվել, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի հատ համակցությամբ` ճանաչվել է խախտում: Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի քննության անհրաժեշտություն չի եղել: Կոնվենցիային կից 7-րդ արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: