Գասպարյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

16 Հունիս, 2009
22571/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի`արդար դատաքննության իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: