Ղավալյանն ընդդեմ Հայաստանի

22 Հոկտեմբերի, 2020
50423/08 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 3՝ նախնական կալանքի ողջամտությունը): Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում  5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ`վերանայման ընթացակարգային երաշխիքներ):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: