Ղուկասյանն և այլք ընդդեմ Հայաստանի

30 Մարտի, 2022
32986/10 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Դատարանը վճռել է, որ չորրորդ դիմումատուի նկատմամբ տեղի է ունեցել Կոնվենցիայի թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի խախտում` ընթացակարգային երաշխիքները չպահպանելու առնչությամբ:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: