Գրիգորյանն ընդդեմ Հայաստանի

10 Հուլիսի, 2012
3627/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում չի ճանաչվել (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` անձին օրինական կերպով կալանքի տակ պահելը): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի 1-ին կետ`ողջամիտ ժամկետ):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: