Հակոբյանը և Ամիրխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

17 Հոկտեմբերի, 2019
58070/12 Court (First Section) Վճիռ

Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: