Համազասպյանը և Սաֆարյանն ընդդեմ Հայաստանի

09 Փետրվարի, 2023
28506/15 և 6728/17 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Վճիռ

Դատարանը արձանագրել է 5-րդ հոդվածի խախտում: Արդարացի փոխհատուցում՝ 4,250 եվրո յուրաքանչյուր դիմումատուին:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: