Հայաստանի հելսինկյան կոմիտեն ընդդեմ Հայաստանի

31 Մարտի, 2015
59109/08 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում (11-րդ հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքի ազատություն), 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: