Կարապետյանն ընդդեմ Հայաստանի

27 Հոկտեմբերի, 2009
22387/05 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգման արգելքի խախտում, Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի և Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի` քրեական գործերով գանգատարկման իրավունքի խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: