Կարեն Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

01 Ապրիլի, 2016
62356/09 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտոում (հոդված 6` քաղաքացիական դատավարություն. հոդված 6, կետ 1` դատարանի մատչելիության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության իրավունքի պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք): Արդարացի հատուցման հարցի քննությունը հետաձգվել է (հոդված 41` արդարացի հատուցում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: