Խաչատրյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի

27 Նոյեմբերի, 2012
23978/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետի ՛գ՛ ենթակետ` ողջամիտ կասկած, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի ողջամտությունը, 5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ` փոխհատուցում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: