Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

02 Դեկտեմբերի, 2008
31237/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում (նյութական կողմ՝ խոշտանգումների արգելք): Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում (արդար դատաքննության իրավունք): Կոնվենցիայի թիվ 7 Արձանագրության 2-րդ հոդվածի խախտում (քրեական գործերով գանգատարկման իրավունք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: