Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի (թիվ 2)

08 Փետրվարի, 2016
24723/05 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի՝ անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի խախտում տեղի չի ունեցել (հոդված 6, կետ 1՝ բնակարանի նկատմամբ հարգանքի իրավունք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: