Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Հունիս, 2022
6729/07 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` օրենքով սահմանված կարգով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի ողջամտությունը):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: