Մելիքյանն ընդդեմ Հայաստանի

19 Փետրվարի, 2013
9737/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդվածի -ին կետ` վարչական դավարություն, դատարանի մատչելիություն, քաղաքացիական իրավունքներ և պարտականություններ): Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: