Մուրադխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

05 Հունիս, 2012
12895/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ` օրինական կերպով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանավորման տևողությունը):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: