Մուրադյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Դեկտեմբերի, 2016
11275/07 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի (35-րդ հոդվածի 3-րդ մաս՝ ակնհայտ անհիմն): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ կյանք) (նյութական կողմ): Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի՝ կյանքի իրավունքի խախտում (2-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ արդյունավետ քննություն) (ընթացակարգային կողմ): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի հատուցում (41-րդ հոդված՝ ոչ նյութական վնաս, արդարացի հատուցում):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: