Մյասնիկ Մալխասյանն ընդդեմ Հայաստանի

15 Հոկտեմբերի, 2020
49020/08 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (հոդված 5, կետ 1՝ ազատազրկում. օրինական ձերբակալում կամ կալանք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: