Նալբանդյանն ընդդեմ Հայաստանի

31 Մարտի, 2015
9935/06 23339/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ
Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում չի արձանագրվել (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելքի խախտում (3-րդ հոդված` արդյունավետ քննություն, ընթացակարգային կողմ), Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛գ՛ ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննություն, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ՛գ՛ ենթակետ` իրավական պաշտպանության ապահովում, 6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` դատարանի մատչելիություն):
Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: