Նիկողոսյանը և Մելքոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

06 Դեկտեմբերի, 2007
11724/04 13350/04 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում, գանգատի մնացած մասը ճանաչվել է անընդունելի: Ծախսերի և ծախքերի (ներպետական դատավարություն) պահանջը մերժվել է:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: