Ոսկերչյանն ընդդեմ Հայաստանի

16 Մարտի, 2022
18945/10 Դատարան (Չորորդ բաժանմունք) Որոշում

Միակողմանի հայտարարությամբ Կառավարությունը, ընդունելով դիմումատուի իրավունքների խախտման փաստը, առաջարկել է 12 150 եվրո փոխհատուցում: Գանգատի մնացած մասն անընդունելի և հանվել է քննվող գանգատների ցանկից:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: