Պայքար և հաղթանակ ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի

20 Դեկտեմբերի, 2007
21638/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի V-րդ հոդվածի 1-ին կետի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Ծախսերի և ծախքերի (ներպետական դատավարություն) պահանջը մերժվել է:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: