Փիրուզյանն ընդդեմ Հայաստանի

26 Հունիս, 2012
33376/07 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի` խոշտանգումների արգելք, խախտում (3-րդ հոդված` անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունք, նյութական կողմ), 5-րդ հոդվածի`ազատության և անձնական անձեռնմխելիություն իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ`  օրենքով սահմանված կարգով ազատությունից զրկում, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ` կալանքի տևողությունը, կալանքի ողջամտություն, 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ`վերանայման ընթացակարգային երաշխիքները, կալանքի օրինակության վերանայումը, 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետ` կալանքի օրինակության վերանայումը), սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: