Պողոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

20 Դեկտեմբերի, 2011
44068/07 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կետերի խախտում: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: