Պողոսյանը և Բաղդասարյանն ընդդեմ Հայաստանի

12 Հունիս, 2012
22999/06 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 13-րդ` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում, Կոնվենցիային կից Թիվ 7 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի`սխալ դատապարտման դեպքում փոխհատուցում ստանալու իրավունքի խախտում: Նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջը մերժվել է, սահմանվել է ոչ նյութական փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: