Սափեյանն ընդդեմ Հայաստանի

13 Հունվարի, 2009
35738/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Նախնական առարկությունը մերժվել է (35-րդ հոդվածի 1-ին կետ` 6 ամսյա ժամկետ), մնացած մասը` ճանաչվել անընդունելի: Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատություն, խախտում (11-րդ հոդվածի 1-ին կետ` խաղաղ հավաքների ազատություն): Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: