Սարուխանյանն ընդդեմ Հայաստանի

27 Մայիսի, 2008
38978/03 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Նախնական առարկությունները մերժվել են (իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառում), մասնակի ընդունելի, Կոնվենցիային կից Թիվ 1 Արձանագրության 3-րդ հոդվածի խախտում: Նյութական վնասի փոխատուցման պահանջը մերժվել է: Սահմանվել է ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: