Սեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի

02 Հոկտեմբերի, 2012
22491/08 Դատարան (Երրորդ բաժանմունք) Վճիռ

Ճանաչվել է Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի, 8-րդ հոդվածի (8-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ նամակագրության նկատմամբ հարգանքի իրավունք)` անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի, 5-րդ՝ ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի (5-րդ հոդվածի 1-ին կետ՝ օրինական կալանավորումը կամ ձերբակալումը, 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ՝ կալանքի հիմնավորվածությունը,  5-րդ հոդվածի 3-րդ կետ՝ ընթացակարգային երաշխիքներ) խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: