Սիմոնյանն ընդդեմ Հայաստանի

07 Ապրիլի, 2016
18275/08 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի` արդար դատաքննության իրավունքի խախտոում (հոդված 6` քաղաքացիական դատավարություն. հոդված 6, կետ 1` արդար դատաքննության իրավունք): Կոնվենցիային կից թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդվածի՝ սեփականության իրավունքի պաշտպանության խախտում (թիվ 1 Արձանագրության 1-ին հոդված, կետ 1՝ գույքից անարգել օգտվելու իրավունք)

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: