Տեր-Պետրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի

25 Ապրիլի, 2019
36469/08 Դատարան (Երկրորդ բաժանմունք) Վճիռ

 Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի` հավաքների և միավորման ազատության խախտում: Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի՝ իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի խախտում՝ Կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածի զուգակցմամբ:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: