Տեր-Սարգսյանն ընդդեմ Հայաստանի

27 Հոկտեմբերի, 2016
27866/10 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետի հետ զուգակցմամբ խախտում` արդար դատաքննության իրավունք (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննության իրավունք), (6-րդ հոդված` արդար դատաքննության իրավունք, 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետ` վկաներին հարցաքննելու իրավունք). Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի՝ արդար դատաքննության իրավունքի խախտում (6-րդ հոդված` քրեական դատավարություն, 6-րդ հոդվածի 1-ին կետ` արդար դատաքննության իրավունք):

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: