Թեյմուրազյանն ընդդեմ Հայաստանի

15 Մարտի, 2018
17521/09 Դատարան (Առաջին բաժանմունք) Վճիռ

Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի` ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտում (5-րդ հոդվածի 5-րդ կետ՝ փոխհատուցման իրավունք): Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածի` իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի խախտում:

Մուտք

Չունե՞ք հաշիվ: